№ 104 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Бердичівського району за 2021 рік

  • Домівка
  • № 104 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Бердичівського району за 2021 рік

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Житомирської області

РІШЕННЯ

Дев’ята сесія                                                                                              VIIІ скликання

від  24.02.2022  № 104

Про затвердження звіту

про виконання районного

бюджету Бердичівського

району за 2021 рік

 

(06303200000)

код бюджету

 

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Бердичівського району за 2021 рік по доходах в сумі 368 382,08 гривень, видатках –                      5 868 608,21 гривень, кредитування  – -33 000,00  гривень,  фінансування  –                               -5 467 226,13  гривень, у тому числі:

 

–     по загальному фонду районного бюджету по доходах в сумі                  368 382,08  гривень.,  по видатках  –  4 363 105,21  гривень, фінансування –                                                   -3 994 723,13 гривень;

 

–     по спеціальному фонду районного бюджету по доходах в сумі                                             0,00 гривень, по видатках – 1 505 503,00 гривень,  кредитування –                       -33 000,00  гривень,  фінансування  – -1 472 503,00  гривень.

 

 

 

Голова районної ради                                                              Олександр БАЛЯНОВ

Додаток  1
до рішення сесії районної ради
“Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Бердичівського району за 2021 рік”
від 24.02.2022 № 104
Звіт  про  виконання  районного бюджету Бердичівського району за 2021 рік
грн.
Найменування  показника Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено розписом на звітний рік затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) % виконання затверджено розписом на звітний рік затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) % виконання затверджено розписом на звітний рік затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Неподаткові надходження 20000000 230 000,00 10 000,00 368 382,08 3 683,82 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 230 000,00 10 000,00 368 382,08
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 230 000,00 10 000,00 18 926,90 189,27 230 000,00 10 000,00 18 926,90
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 0,00 18 926,90 0,00 0,00 18 926,90
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 22010300 240,00 0,00 0,00 240,00
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 18 318,90 0,00 0,00 18 318,90
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 368,00 0,00 0,00 368,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 230 000,00 10 000,00 0,00 0,00 230 000,00 10 000,00 0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 230 000,00 10 000,00 0,00 230 000,00 10 000,00 0,00
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 22130000 0,00 0,00 5 645,92 0,00 0,00 5 645,92
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 22130000 5 645,92 0,00 0,00 5 645,92
Інші неподаткові надходження 24000000 0,00 0,00 343 809,26 0,00 0,00 0,00 0,00 343 809,26
Інші надходження 24060000 0,00 0,00 343 809,26 0,00 0,00 0,00 0,00 343 809,26
Інші надходження 24060300 343 809,26 0,00 0,00 343 809,26
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 90010100 230 000,00 10 000,00 368 382,08 3 683,82 0,00 0,00 0,00 230 000,00 10 000,00 368 382,08
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 90010200 230 000,00 10 000,00 368 382,08 3 683,82 0,00 0,00 0,00 230 000,00 10 000,00 368 382,08
Усього доходів
90010300 230 000,00 10 000,00 368 382,08 3 683,82 0,00 0,00 0,00 230 000,00 10 000,00 368 382,08
Державне управлiння 0100000 230 000,00 4 253 624,68 3 909 627,21 91,91 0,00 0,00 0,00 230 000,00 4 253 624,68 3 909 627,21
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0110150 230 000,00 2 992 936,00 2 964 424,14 99,05 230 000,00 2 992 936,00 2 964 424,14
Інша діяльність у сфері державного управління 0110180 1 260 688,68 945 203,07 74,98 0,00 1 260 688,68 945 203,07
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 230 000,00 4 253 624,68 3 909 627,21 91,91 0,00 0,00 0,00 230 000,00 4 253 624,68 3 909 627,21
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 3719800 385 697,17 353 000,00 91,52 0,00 385 697,17 353 000,00
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 230 000,00 4 639 321,85 4 262 627,21 91,88 0,00 0,00 0,00 230 000,00 4 639 321,85 4 262 627,21
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам 3719700 0,00 100 498,00 100 478,00 99,98 0,00 1 505 503,00 1 505 503,00 100,00 0,00 1 606 001,00 1 605 981,00
Інші субвенції з місцевого бюджету 3719770 100 498,00 100 478,00 1 505 503,00 1 505 503,00 100,00 0,00 1 606 001,00 1 605 981,00
Усього видатків 900203 230 000,00 4 739 819,85 4 363 105,21 92,05 0,00 1 505 503,00 1 505 503,00 100,00 230 000,00 6 245 322,85 5 868 608,21
Заступник голови районної ради Володимир ДІХТЯР