№ 128 Про внесення змін до рішення Бердичівської районної ради від 17.12.2020 року № 26 «Про виплати заступнику голови районної ради»

  • Домівка
  • № 128 Про внесення змін до рішення Бердичівської районної ради від 17.12.2020 року № 26 «Про виплати заступнику голови районної ради»

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Житомирської області

РІШЕННЯ

Тринадцята    сесія                                                                          VIІІ  скликання

Від 21.02.2023 № 128

Про внесення змін до рішення
Бердичівської районної ради
від 17.12.2020 року № 26
«Про виплати заступнику голови районної ради»

Розглянувши заяву заступника голови Бердичівської районної ради, враховуючи доведений фонд оплати праці працівників виконавчого апарату районної ради на 2023 рік, відповідно статей 15, 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення Бердичівської районної ради від 17.12.2020 року № 26 «Про виплати заступнику голови районної ради», а саме:

у пункті  1 рішення

слова «у розмірі 100 відсотків посадового окладу»  замінити словами «у розмірі 10 (десяти) відсотків посадового окладу»;

у пункті 2 рішення

слова «з урахуванням доплати за 9 ранг» замінити словами «з урахуванням доплати за 8 ранг»

пункт 4 викласти у новій редакції:

«Дане рішення регулює встановлення та виплату щомісячного розміру премії , надбавки та надання матеріальної допомоги заступнику голови районної  ради з 01.02.2023 року  на 2023 рік.»

2.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію ради  з питань регламенту,  депутатської , законності та правопорядку.

Голова Бердичівської

районної ради                                                   Олександр БАЛЯНОВ