№ 149 Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Бердичівського  району

 • Домівка
 • № 149 Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Бердичівського  району

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

 

П’ятнадцята  сесія                                                                       VIІІ  скликання

від 25.08.2023 № 149

Про затвердження Методики розрахунку
орендної плати за майно,
що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст Бердичівського  району

З метою врегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває в комунальній власності Бердичівської  районної ради, створення єдиного механізму надання в оренду майна комунальної власності, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», враховуючи «Методику розрахунку орендної плати за державне майно» затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р. №630, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні та висновками постійної депутатської комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району та пропорції її розподілу  (додається).

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

Голова ради                                                                             Олександр БАЛЯНОВ

Додаток
до рішення районної ради
від 25.08.2023 року № 149

 

Методики
розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Бердичівського  району

 1. 1.Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Бердичівського району (далі – Методика) розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі – Закон) з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району: нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини); іншого окремого індивідуально визначеного майна; майна районної ради (далі–майна).
 2. 2.До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об’єкта нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у тому числі: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або безпосередньо з постачальниками комунальних послуг.
 3. 3.Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна здійснюються відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем.
 4. 4.Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком Орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної Орендарями площі.
 5. 5.Орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.
 6. 6.Орендна плата визначається за результатами аукціону.
 7. 7.У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до цієї Методики розрахунку орендної плати.

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 12 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл=ВпхСор,

100

де Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежноїо цінки (без ПДВ), грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (в разі укладення договору з орендарем відповідно достатті 15 Закону), або додатком 2 (для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону).

Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого майна визначається за формулою:

Опл. міс.=          Опл,

12

де Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цієюМетодикою, грн.

У разі, якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу, або за один місяць,то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова орендна плата з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

Опл.доб.=Опл,

12хX

Де X–кількість днів фактичного користування у місяці.

Для розрахунку погодинної орендної плати на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата з розрахунку 24 години у добі:

Опл.год.=Опл.        ,

12хX х24

Де X – кількість днів фактичного користування у місяці.

У разі, якщо погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день,то орендна плата нараховується за повну добу.

 1. 8.Вартість об’єкта оренди визначається шляхом проведення незалежної оцінки.
 2. 9.Результати незалежної оцінки є чинними протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 3. 10.При укладанні договорів оренди нерухомого майна, а також при продовженні договорів оренди, які підлягають продовженню за результатами проведення аукціону, вартість об’єкта оренди визначається шляхом проведення незалежної оцінки, здійсненої за рахунок Балансоутримувача/Орендодавця.

Після укладання/продовження за результатами проведення аукціону у строки, встановлені договором оренди, Орендар зобов’язаний компенсувати Балансоутримувачу/Орендодавцю витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки Майна.

При продовженні договорів оренди нерухомого майна, з орендарями, які мають право продовжити їх на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом вартість об’єкта оренди визначається шляхом проведення незалежної оцінки, здійсненої за рахунок Орендаря.

 1. 11.У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від осіб, передбачених абзацами четвертим, дев’ятим частини другої статті 15 Закону, крім тих, що є державними або комунальними підприємствами, установами, організаціями, договір оренди укладається з собою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати.
 2. 12.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 грн встановлюється таким орендарям:

– органам місцевого самоврядування, іншим установам і організаціям, які повністю фінансуються за рахунок місцевих бюджетів;

– музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

– державним та комунальним закладам охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

– комунальним    закладам освіти, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

– національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного та місцевих бюджетів;

– державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

– Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

– особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних

засобів пересування;

– громадським та благодійним організаціям, які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну, правову допомогу, волонтерську роботу, реабілітацію та адаптацію учасників АТО/ ООС, війни;

– редакціям державних і комунальних періодичних видань, заснованих державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами;

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової  інформації:

– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 1. 13.Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна встановлюється на рівні 12 відсотків від вартості об’єкта оренди, з урахуванням вимог статті 8 Закону.
 2. 14.У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва розмір річної орендної плати за оренду окремого іншого індивідуально визначеного майна становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.
 3. 15.У разі, якщо інше окреме індивідуально визначене майно передається в оренду за результатами проведення аукціону, орендна плата, розрахована відповідно до  пункту 9 Методики, застосовується як стартова на першому аукціоні.
 4. 16.Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики ( крім пункту 12 цієї методики), або за результатами проведення аукціону, а також у відповідності до   абзацу четвертого та сьомого статті 18 Закону, орендна плата за січень-грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році,  на середньорічний індекс інфляції такого року.
 5. 17.У разі зміни площі об’єкта оренди перерахунок орендної плати здійснюється за формулою:

Опл.н=Опл.дхПн         ,

Пд

де Опл.н – нова орендна плата;

Опл.д – орендна плата за договором;

Пн – нова площа об’єкта оренди;

Пд – площа об’єкта оренди за договором.

 1. 18.У разі, якщо при продовженні договорів оренди без проведення аукціону / продовженні договорів оренди через аукціон, розмір місячної орендної плати / стартовий розмір місячної орендної плати на першому аукціоні, розрахований у спосіб, визначений чинною на момент продовження договору методикою розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Бердичівського району, є нижчим за останню місячну орендну плату, встановлену договором, що продовжується, орендна плата встановлюється на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої договором, що продовжується.
 2. 19.В разі, якщо відповідно до положень даної Методики необхідно здійснити перегляд розміру орендної плати по чинному договору оренди, розмір орендної плати по такому договору підлягає перегляду за умови, що це передбачено умовами укладеного договору оренди та такий перегляд не призведе до зменшення розміру орендної плати.

У випадку перегляду розміру орендної плати,визначення вартості об’єкта оренди відбувається шляхом проведення незалежної оцінки, здійсненої за рахунок Балансоутримувача/Орендодавця.

 1. 20.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
 2. 21.Пропорції розподілу орендної плати між балансоутримувачем та районним бюджетом:

частина  плати за оренду майна спільної власності територіальних громад  сіл, селищ, міст району спрямовуються:

до районного бюджету   10 відсотків;

балансоутримувачу          90 відсотків.

 

 

Заступник Голови районної ради                              Володимир ДІХТЯР

 

 

   Додаток 2
до Методики

ОРЕНДНІ
ставки для договорів оренди, які продовжуються вперше, у тому числі для договорів, що були укладені до набрання чинності Законом

Найменування

Орендна ставка, відсотки

1

2

 Використання нерухомого майна за цільовим призначенням:
1) розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2) розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3) розміщення:

40

банкоматів
відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
4) розміщення:

30

виробників реклами
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
5) організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6) розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність

22

7) розміщення:

20

майстерень з ремонту ювелірних виробів
аптек у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів
приватних закладів охорони здоров’я
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
редакцій засобів масової інформації:
– рекламного та еротичного характеру
– тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
8) розміщення:

18

торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів*
офісних приміщень (крім відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
9) розміщення:

15

ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи*
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
приватних архівних установ
камер схову
10) розміщення:

12

суб’єктів господарювання, що провадять виробничу діяльність
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе
аптек, ветеринарних аптек
рибних господарств
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
суб’єктів господарювання, що здійснюють проєктні, проєктно-вишукувальні, проєктно-конструкторські роботи
інформаційних агентств
виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно (курси, тренінги, семінари тощо)
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
11) розміщення:

10

редакцій засобів масової інформації
приватних закладів освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці четвертому підпункту 18 та абзаці третьому підпункту 20 цього пункту), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг
12) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

13) розміщення:

9

закладів фізичної культури і спорту, крім тих, які наведені в абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 18 цього пункту
суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
громадських вбиралень
виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні
14) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

15) розміщення:

6

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
кінотеатрів, бібліотек, театрів
16) розміщення:

5

державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції
17) оренда майна:

4

державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями у сфері культури і мистецтв чи громадськими організаціями у сфері культури і мистецтв (у тому числі національними творчими спілками або їх членами під творчі майстерні)
державними видавництвами і підприємствами книгорозповсюдження
вітчизняними видавництвами та підприємствами книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)
18) розміщення:

3

державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці третьому підпункту 20 цього пункту)
закладів освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав – членів ЄС
приватних закладів загальної середньої освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів
добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, у тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом
музеїв, крім тих, які повністю фінансуються з державного бюджету
надання фізкультурно-спортивних послуг

дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)
19) розміщення:

2

державних архівних установ, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних архівних установ, що фінансуються з місцевого бюджету
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з психічними, інтелектуальними чи сенсорними порушеннями
20) розміщення:

1

установи та організації, діяльність яких фінансується з місцевих бюджетів;державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;надавачів соціальних послуг, включені до Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Житомирської обласної ради.

0,01

21) розміщення Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій

0,01

22) оренда особами з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування

0,01

23) розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, благодійних організацій та релігійних організацій для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:
–          на площі не більше 50 кв. метрів

4

–          на площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

24) розміщення громадської приймальні народного депутата України або депутата місцевої ради, у тому числі, коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 7 Методики):
–          на площі не більше 50 кв. метрів

3

–          на площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

25) інше використання нерухомого майна

15

_________
* Орендна ставка застосовується до всієї площі приміщення, в якому здійснюється продаж алкогольних та/або тютюнових виробів.

Додаток 1
до Методики

ОРЕНДНІ
ставки для договорів оренди комунального майна

Орендарі

Орендна ставка, відсотки

1

2

1. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує
30 календарних днів, протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

2. Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пунктах 11 та 18 додатка), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

10

3. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів, протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

4. Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

4

5. Установи та організації, діяльність яких фінансується з місцевих бюджетів

4

6. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження

4

7. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менше як
50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

4

8. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)

3

9. Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 18 додатка)

3

10. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав – членів ЄС

3

11. Приватні заклади загальної середньої освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

3

12. Установи та організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного бюджету, органи місцевого самоврядування, їх добровільні об’єднання

3

13. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

3

14. Музеї, крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного бюджету

3

15. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними у Реєстр неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними у Реєстр неприбуткових установ та організацій (виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг)

3

16. Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 7 Методики)

3

17. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, та комунальні некомерційні підприємства, що утворилися у результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я

3

18. Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

1

19. Релігійні організації (для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній):
–          на площі не більше 50 кв. метрів

3

–          на площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

20. Народні депутати України або депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні, у тому числі, коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 7 Методики):
–          на площі не більше 50 кв. метрів

3

–          на площі, що перевищує 50 кв. метрів

7