№ 189 Про затвердження Програми матеріально-технічної підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань Бердичівського району на 2024 рік

  • Домівка
  • № 189 Про затвердження Програми матеріально-технічної підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань Бердичівського району на 2024 рік

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

 

Дев’ятнадцята  сесія                                                                        VIІІ  скликання

від 11.06.2024 р.№ 189

Про затвердження Програми
матеріально-технічної підтримки
Збройних Сил України, підрозділів
територіальної оборони та добровольчих
формувань Бердичівського району на 2024 рік

 

З метою надання допомоги у забезпеченні військових частин, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань матеріально-технічними засобами для виконання військового обов’язку, відповідно до законів України «Про оборону України» та «Про основи національного спротиву», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони  та добровольчих формувань Бердичівського району на 2024 рік (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова районної ради                                              Олександр БАЛЯНОВ

 

Додаток
до рішення 19 сесії
районної ради 8 скликання
від 11.06.2024 р. №189

Програма

підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони

та добровольчих формувань Бердичівського району

на 2024 рік

 

1. Ініціатор розроблення Програми Бердичівська районна рада,
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади, що є підставою для розроблення Програми Закон України «Про основи національного спротиву» « Про обороноздатність України» «Про особливості правового режиму в умовах воєнного стану»  (із змінами та доповненнями), Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Бюджетний кодекс України
3. Розробник Програми Бердичівська районна рада
4. Відповідальний виконавець Програми Бердичівська районна рада, Бердичівська районна військова адміністрація
5 Співвиконавці Програми Військові частини та окремі батальйони ТРО Бердичівського району
6. Учасники Програми Бердичівська районна рада, Бердичівська районна державна адміністрація, міські, селищні та сільські ради Бердичівського району, військові частини та підрозділи територіальної оборони Бердичівського району
7. Терміни реалізації Програми 2024 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (усього), з них: У межах фінансового ресурсу
8.1 коштів районного бюджету У межах фінансового ресурсу
8.2 коштів бюджетів міських, селищних та сільських рад Бердичівського району У межах фінансового ресурсу
9. Основні джерела фінансування Програми Районний бюджет, бюджети міських, селищних та сільських рад Бердичівського району

 1.Загальні положення

Програма підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань Бердичівського району на 2024 рік (далі – Програма) розроблена на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про оборону України», «Про основи національного спротиву», «Про правовий режим воєнного стану», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій»

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану через військову агресію Російської Федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (із змінами), виникає необхідність у реалізації заходів для відвернення збройної aгpecії, забезпечення національної безпеки та територіальної оборони, захисту цивільного населення, здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

На місцеві органи влади відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» покладається забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, надання допомоги у забезпеченні військових частин, підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань матеріально-технічними засобами для виконання військового обов’язку, а також матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної підготовки та заходів з мобілізації.

Прийняття Програми обумовлено необхідністю реалізації всіх вищезазначених нормативних документів і розроблена з метою фінансового та матеріального забезпечення військових частин Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань.

  1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення належних умов для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня боєготовності військових частин Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад.

Завданнями Програми є:

підготовка до оборони в воєнний та мирний час;

підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, територіальних громад;

налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва;

створення умов для повноцінної підготовки до виконання поставлених завдань перед військовими частинами;

охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій в умовах особливого періоду;

підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян;

організація системи інформування населення району про надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру в умовах особливого періоду;

організація системи підтримання у постійній готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту;

матеріально-технічне забезпечення заходів з підготовки добровольчих формувань;

матеріально-технічне забезпечення мобілізаційної підготовки та заходів з мобілізації.

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Організація практичного виконання заходів Програми покладається на Бердичівську районну військову адміністрацію. Співвиконавцем заходів Програми є військові частини та  окремі батальйони ТрО Бердичівського району.

Програма діє у 2024 році до моменту повного планового виконання питань щодо матеріально – технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони та військових частин на території Бердичівського  району та на період виконання визначених завдань.

  1. Результативні показники Програми (критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Результативні показники:

зміцнення матеріально-технічної бази військових частин Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань;

фінансування витрат на ремонтні роботи по відновленню будівель та споруд військових частин, а також автомобільного транспорту та іншої техніки з метою забезпечення обороноздатності держави;

придбання паливно-мастильних матеріалів, автомобільного транспорту та запасних частин, а також іншої техніки з метою забезпечення обороноздатності держави;

інші потреби згідно з письмовим поданням (листом, заявкою) військового командування;

заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;

забезпечення у постійній готовності до виконання за призначенням захисних споруд цивільного захисту та системи інформування населення про надзвичайні ситуації в умовах особливого періоду.

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, покладається Бердичівську районну військову адміністрацію.

Бердичівська районна військова адміністрація Житомирської області виступає відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, несе відповідальність за виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює Бердичівська районна рада.

 

Напрями діяльності та заходи Програми

підтримки Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань Бердичівського району

на 2024 рік

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Термін виконання завдань Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн Очікуваний результат
1. Забезпечення належних умов для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня боєготовності військових частин Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад Придбання і передача частинам Збройних Сил України, підрозділам територіальної оборони та добровольчим формуванням обладнання, матеріалів, приладдя, запчастин, паливно-мастильних матеріалів, іншого приладдя і запчастин та основних засобів для облаштування важливих об’єктів оборони Бердичівського  району для виконання завдань розділу 2. Програми;

проведення інших видатків, необхідних для Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань

2024 У межах фінансового ресурсу Підвищення обороноздатності України та облаштування важливих об’єктів оборони Бердичівського району
Всього У межах фінансового ресурсу

 

Заступник голови районної ради                                        Володимир ДІХТЯР