№ 3 від 13.02.2024 р. Про Інструкцію з діловодства в Бердичівській районній раді та її виконавчому апараті

  • Домівка
  • № 3 від 13.02.2024 р. Про Інструкцію з діловодства в Бердичівській районній раді та її виконавчому апараті

Україна

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

13.02.2024                                         м.Бердичів                                    № 3

 

Про Інструкцію з діловодства
в Бердичівській районній раді
та її виконавчому апараті

Керуючись пунктом 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності” (із змінами), наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  22 червня 2015 року за    № 736/27181, відповідно до вимог до оформлення документів державної уніфікованої системи документації (ДСТУ 4163:2020):

  1. Затвердити нову редакцію Інструкції з діловодства в Бердичівській районній раді та її виконавчому апараті (далі Інструкція), (додається).
  2. Заступнику голови районної ради забезпечити вивчення і неухильне дотримання працівниками виконавчого апарату положень Інструкції.
  3. Вважати такими, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 07.04.2016 № 15 «Про Інструкцію з діловодства в Бердичівській районній раді та її виконавчому апараті».
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради                                                                Олександр БАЛЯНОВ