№ 31 Про районний бюджет Бердичівського району на 2021 рік (06303200000)  код бюджету

  • Домівка
  • № 31 Про районний бюджет Бердичівського району на 2021 рік (06303200000)  код бюджету

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

 Друга сесія                                                                                                VIIІ скликання

від 24.12.2020 № 31

Про районний бюджет

Бердичівського району

на 2021 рік

(06303200000)

код бюджету

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

1) Доходи районного бюджету у сумі 230 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 230 000 гривень,  згідно з додатком 1.

2) Видатки районного бюджету в сумі 230 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 230 000 гривень, згідно з додатком 3.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі                    4 000 гривень, що становить 1,75 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету на 2021 рік в розрізі відповідального виконавця за бюджетною програмою,  згідно з додатком  3.

3. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих  бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням Бердичівською районною радою.

 

4. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету                               на 2021 рік належать доходи,  визначені, статтею 64-1 Бюджетного кодексу України

5. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату.

6. Головному розпоряднику бюджетних коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорт бюджетної програми протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетної програми, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетною програмою, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспорта бюджетної програми у триденний строк з дня затвердження такого документа;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

 

7.  Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

8. Додатки 1,3 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

9. Бердичівській районній раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше, ніж через 10 днів з дня його прийняття в засобах масової інформації.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Бердичівської районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова ради                                                                              Олександр БАЛЯНОВ