№  56 Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2021 рік

  • Домівка
  • №  56 Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2021 рік

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

Четверта сесія                                                                                                     VIIІ скликання

від 19.02.2021 №  56

Про внесення змін до

районного бюджету

Бердичівського району

на 2021 рік

(06303200000)

код бюджету

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 3680 634,68 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду  районного бюджету.

 

2. Спрямувати на проведення витрат 1254 688 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду районного бюджету.

 

3. Внести зміни у рішення  районної ради  від 24.12.2020 №  31 «Про районний бюджет Бердичівського району на 2021 рік» та викласти його в новій редакції, а саме:

«1. Визначити на 2021 рік:

1) Доходи районного бюджету у сумі 10 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 10 000 гривень,  згідно з додатком 1.

2) Видатки районного бюджету в сумі  4945 322,68  гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 3690 634,68 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 1254 688 гривень, згідно з додатком 3.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі                    4 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

4) Дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 3680 634,68 гривень, джерелом покриття якого є  використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, який виник станом на 01.01.2021 року, згідно з додатком 2.

5) Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі                           1254 688 гривень, джерелом покриття якого визначити використання залишку коштів спеціального фонду районного бюджету, який виник станом на                      01.01.2021 року  від надходжень до бюджету розвитку (коштів від відчуження майна, що  перебуває в комунальній власності), згідно з додатком 2.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,  згідно з додатком  3.

3. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих  бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням Бердичівською районною радою.

4. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 та субвенцію з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на 2021 рік згідно з додатком 4.1.

5. Затвердити на 2021 рік розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2111 566 гривень, згідно з додатком 5.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету  належать доходи,  визначені, статтею 64-1 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у спеціальному фонді районного бюджету на 2021 рік джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році залишки коштів спеціального фонду районного бюджету, які виникли станом на 01.01.2021, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 та  частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетної програми, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження такого документа;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів
за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених головному розпоряднику бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання;

6) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба
із заробітної плати, усі кошти спрямовувати, насамперед, на обов’язкові виплати із заробітної плати;

8) видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі.

11. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється відповідно до порядків, що затверджені Бердичівською районною державною адміністрацією або Бердичівською районною радою.

12. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Це рішення набирає чинності з 19 лютого 2021 року.

14. Додаток 1-5 до рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності».

 

Голова районної ради                                                                            Олександр БАЛЯНОВ

 

 Додатки