№ 74 Про  Програму підтримки державної установи «Райківська виправна колонія (№ 73) » на 2021-2023 роки

  • Домівка
  • № 74 Про  Програму підтримки державної установи «Райківська виправна колонія (№ 73) » на 2021-2023 роки

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Шоста сесія                                                                          VIІI скликання

 

від 12.08.2021 року № 74

Про  Програму підтримки
державної установи «Райківська
виправна колонія (№ 73) » на 2021-2023 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», з метою приведення умов утримання засуджених відповідно до вимог мінімальних європейських норм і стандартів,  враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму  підтримки державної установи «Райківська

виправна колонія (№ 73)» на 2021-2023 роки (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

Голова районної ради                                                                    О.О. Балянов

Додаток

до рішення районної ради

                                                                                   від 12.08.2021 року № 74

 

 ПРОГРАМА  ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ

«РАЙКІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№73)»

НА 2021-2023 РОКИ

 Паспорт програми

 

Ініціатор розроблення програми Державна установа «Райківська виправна колонія (№73)»
Розробник програм Державна установа «Райківська виправна колонія (№73)»
Співрозробники програми відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку державної установи «Райківська виправна колонія (№73)»
Відповідальний виконавець Програми Державна установа «Райківська виправна колонія (№73)»
Учасники програми Державна установа «Райківська виправна колонія (№73)»

 

Термін реалізації програми 2021-2023 р.р.

 

Перелік місцевих бюджетів, які

беруть участь у виконанні Програми

 

Місцевий бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми

 

 135000,00 грн. (сто тридцять п’ять тисяч  грн. 00 коп.)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма підтримки державної установи «Райківська виправна колонія (№ 73)» на 2021-2023 роки розроблена відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кримінально – виконавчого кодексу України, Закону України “Про Держану кримінально-виконавчу службу України” та Указу Президента України від 08.11.2012 року №631/2012 “Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України”

2.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

На території Швайківської сільської ради Бердичівського району з 1962 року розташована державна установа «Райківська виправна колонія (№ 73)». Установа є  колонією середнього рівня безпеки (для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі), в якій відбувають покарання чоловіки:

вперше засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини;

чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі;

чоловіки, засуджені за вчинення умисного злочину середньої тяжкості в період відбування покарання у виді позбавлення волі;

засуджені, переведені з колоній максимального рівня безпеки в порядку, передбаченому кримінально-виконавчим законодавством.

На даний час в установі відбувають покарання близько 600 осіб, персонал колонії становить 206 осіб.

Існуюча система виконання кримінальних покарань та попереднього ув’язнення, побудована ще за радянських часів, не відповідає сучасному рівню соціально-економічного розвитку суспільства.

Приведення умов тримання осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі до європейських стандартів надасть можливість попередження вчинення нових злочинів особами які відбувають покарання.

Покращення умов праці персоналу установи надасть можливість забезпечення належного рівня несення служби та виконання своїх функційних обов’язків.

3.МЕТА ПРОГРАМИ

         Основною метою Програми є підвищення ефективності реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, шляхом фінансування з районного бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на умови відбування покарань та стан правопорядку у виправній колонії, гарантування безпеки громадян, а саме:

– проведення поточного ремонту дитячої кімнати приміщень кімнат тривалих побачень державної установи   « Райківська виправна колонія   (№ 73)» ,;

– облаштування санвузла для молодших інспекторів приміщень кімнат короткострокових та тривалих побачень державної установи   « Райківська виправна колонія   (№ 73)» .

  1. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

– проведення поточного ремонту дитячої кімнати приміщень кімнат тривалих побачень установи, що вирішить проблему забезпечення належного рівня послуг з надання тривалих побачень особам, які відбувають покарання в державній установі «Райківська виправна колонія (№ 73)» та особам, які прибувають на побачення з малолітніми дітьми ;

– облаштування санвузла для молодших інспекторів кімнат короткострокових та тривалих побачень, що вирішить проблему забезпечення належного рівня несення служби та виконання своїх функційних обов’язків молодшими інспекторами кімнат побачень в державній установі «Райківська виправна колонія (№ 73)» .

5 ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основним завданням Програми є зміцнення матеріально-технічної бази державної установи «Райківська виправна колонія (№73)».

У Програмі передбачається реалізація комплексу заходів із забезпечення належного рівня утримання засуджених в державній установі «Райківська виправна колонія (№ 73)», яка розташована на території Швайківської сільської ради, забезпечення належного рівня несення служби персоналом колонії, придбання предметів та матеріалів, а саме:

– для проведення поточного ремонту дитячої кімнати приміщень кімнат тривалих побачень державної установи   « Райківська виправна колонія   (№ 73)» ,;

–  для облаштування санвузла для молодших інспекторів приміщень кімнат короткострокових та тривалих побачень державної установи   « Райківська виправна колонія   (№ 73)» ;

– для проведення поточного ремонту пекарні (облаштування стін та підлоги керамічною плиткою, санвузла та роздягальні для працівників пекарні, облаштування стелі з системою освітлення);

– для зміцнення правопорядку в місцях позбавлення волі, недопущення скоєння засудженими нових злочинів.

Для цього  необхідно фінансова підтримка в розмірі 135 000,00 грн. (сто тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп.).

 ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,

строки та етапи виконання Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми етап виконання Програми Всього витрат на виконання Програми тис. грн.
2021рік (грн.) 2022рік (грн.) 2023рік (грн.)
1     2 3
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 45000 45000 45000 135000
Місцевий бюджет У межах фінансового ресурсу  

 

Заступник голови ради                                                                 В.І.Діхтяр