№ 75                                                    Про  Програму матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини А3091 на 2021 – 2023 роки

  • Домівка
  • № 75                                                    Про  Програму матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини А3091 на 2021 – 2023 роки

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Шоста сесія                                                                                   VIІI скликання

від 12.08.2021 року № 75

Про  Програму матеріально-технічного забезпечення
підшефної військової частини А3091
на 2021 – 2023 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби УкраїниПро шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби УкраїниПро шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби УкраїниПро шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» (із змінами), враховуючи пропозиції районної державної адміністрації, рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини А3091 на 2021 – 2023 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

 

Голова районної ради                                                       О.О.Балянов

Додаток

до рішення районної ради

                                                                               від 12.08.2021 року № 75

 

  ПРОГРАМА

  матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини  

А3091 на 2021-2023 роки (далі – Програма)

 

 Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми Бердичівська  районна  державна адміністрація

 

2. Розробник Програми Бердичівська  районна  державна адміністрація

 

3. Співрозробники Програми Бердичівська  районна  державна адміністрація,   військова частина                        А3091

 

4. Відповідальний виконавець Програми Військова частина А3091

 

5. Учасники Програми Військова частина А3091

 

6. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Місцевий бюджет
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 50 тис. гривень

 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 У зв’язку з складною внутрішньополітичною обстановкою, подальшим втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації будівель органів державної влади, аеропортів, суходільних та морських транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на Кримському півострові, можливою загрозою захоплення інших територій України, продовжує існувати потреба в Програмі матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини А3091.

Програма матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини А3091 розроблена відповідно до Закону України «Про оборону України».

З причини недостатнього наповнення та дефіциту Державного бюджету України, виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування Програми з   місцевого бюджету.

 Визначення мети Програми

 Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини А3091  предметами речового майна і спорядженням, засобами захисту, зв’язку, паливно-мастильними матеріалами, резервними джерелами електроживлення, будівельними матеріалами, електрообладнанням, санітарно-технічним приладдям, оргтехнікою, інструментами, запасними частинами, поліпшення асортименту продовольства та бутильованої води для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 Виконання Програми дасть можливість продовжити виконання вимог щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини А3091.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2021- 2023 років.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого бюджету.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить  50 тис. гривень.

Військова частина А3091

р/р UA248201720313271002600010376

МФО 820172

Код 24981238

Державна казначейська служба України, м. Київ

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Всього

(гривень)

2021 рік

(гривень)

2022 рік

(гривень)

2023 рік

(гривень)

1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів, усього:  

50000

 

50000

 

В межах фінансового ресурсу

 

В межах фінансового ресурсу

у тому числі:        
районний бюджет 50000 50000 0 0
інші джерела 0 0 0 0

 

  1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

          У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо покращення матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини А3091.

 

з/п

Назва структури Заходи з матеріально-технічного забезпечення 2021 рік

гривень)

2022

(гривень)

2023

( гривень)

1 2 3 4    
1. підшефна військова частина А3091 Накопичення спорядження, засобів захисту, зв’язку, будівельних матеріалів, електрообладнання, санітарно-технічного приладдя, оргтехніки, інструментів, запасних частин, поліпшення асортименту продовольства та бутильованої води 50000  

 

 

В межах фінансового ресурсу

 

 

 

В межах фінансового ресурсу

Разом:   50000 0 0

Результативним показником ефективності Програми є забезпечення матеріально-технічними засобами підшефної військової частини А 3091   на суму  50 тис. гривень.

  1. Напрями діяльності та заходи Програми

з/п

Назва завдання Перелік заходів Програми Термін виконання

заходу

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування

(грн.)

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Придбання  спорядження, засобів захисту, зв’язку, будівельних матеріалів, електрообладнання, санітарно-технічного приладдя,  оргтехніки, інструментів, запасних частин, поліпшення асортименту продовольства та бутильованої води Закупівля спорядження, засобів захисту, зв’язку, будівельних матеріалів, електрообладнання, санітарно-технічного приладдя,  оргтехніки, інструментів, запасних частин,  поліпшення асортименту продовольства та бутильованої води 2021-2023 роки Відділ фінансів Бердичівської РДА, підшефна військова частина А 3091 Кошти місцевого бюджету 50000 Придбання спорядження, засобів захисту, зв’язку, будівельних матеріалів, електрообладнання, санітарно-технічного приладдя,  інструментів,оргтехніки, запасних частин, поліпшення асортименту продовольства та бутильованої води для військової частини А 3091

 

Усього: 50000  
  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

       Контроль за виконанням Програми матеріально-технічного забезпечення підшефної військової частини А 3091 здійснюється відповідним структурним підрозділом Бердичівської районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства України.

 

Заступник голови ради                                                        В.І.Діхтяр