№ 94  Про звіт голови районної ради про діяльність Бердичівської районної ради за звітний період

  • Домівка
  • № 94  Про звіт голови районної ради про діяльність Бердичівської районної ради за звітний період

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Восьма сесія                                                                        VIII скликання

 

від 16.12.2021 року № 94

Про звіт голови районної ради

про діяльність Бердичівської

районної ради за звітний період

 

Відповідно до пункту 17 частини 6 статті 55   Закону  України  „Про  місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт голови Бердичівської районної ради Балянова О.О.  про діяльність Бердичівської районної ради взяти до відома.

Голова районної ради                                            Олександр БАЛЯНОВ

 

 

 

ЗВІТ

про роботу голови районної ради Балянова Олександра Олександровича

відповідно до вимог чинного законодавства

за період з листопада 2020 року по грудень 2021 року

 

Пройшов  рік з того дня, як Ви довірили мені посаду голови районної ради і сьогодні, відповідно до статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, я підсумовую результати нашої з вами роботи та діяльність всієї ради вцілому. Фактично, це своєрідне підбиття підсумків колективної роботи – кожного депутата, постійних комісій районної ради, президії, виконавчого апарату за минулий рік та окреслення планів на наступний період діяльності ради.

Для мене це був не простий рік, адже справа для мене нова. Обіймаючи посаду голови районної ради, головне завдання для мене виправдати дану мені довіру, мобілізувати роботу виконавчого апарату та консолідувати зусилля депутатського корпусу на прийняття важливих для району рішень.

Розуміючи велику відповідальність, що на мене покладена, я будував свою роботу на принципах законності, колегіальності, гласності а головне відкритості з метою найефективнішого використання потенціалу органів місцевого самоврядування для соціального, економічного та культурного зростання наших громад, бо це наш з Вами обов’язок — працювати для людей.

Добре розумію, які проблеми ми маємо, усіма силами намагаюся їх вирішувати, однак це робота не одного року, тому важливим для себе вважаю співпрацю з депутатом Верхвної Ради,  районної та обласної рад, головами територіальних громад, обласною та районною державними адміністраціями , керівниками установ і організацій,  громадянами нашого району.

Незважаючи на політичні погляди чи переконання, я можу констатувати, що роботу районної ради можна охарактеризувати як конструктивну та послідовну.  Нам із Вами вдається зберігати стабільність та спокій, знаходити порозуміння та приймати виважені рішення. Я щиро вдячний усім депутатам за злагоджену працю над вирішенням проблемних питань наших територіальних громад.

У звітному періоді вся робота районної ради спрямовувалася на виконання повноважень представницького органу місцевого самоврядування. В центрі уваги була сесійна діяльність ради, яка, згідно із статтею 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, складається з пленарних засідань ради та засідань її комісій.

Районна рада працювала згідно з планом роботи, у межах Конституції України, чітко дотримуючись повноважень та норм, що передбачені діючим законодавством та Регламентом районної ради.

В Бердичівському  районі спільні інтереси територіальних громад представляє Бердичівська районна рада. Депутатський корпус Бердичівської  районної ради VIII скликання налічує 42 депутати, які  представляють інтереси виборців 10 адміністративно-територіальних одиниць району і є висококваліфікованими та авторитетними людьми, компетентними у політичній діяльності, вирішенні  економічних і соціальних проблем.

Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань,  засідань постійних комісій та узгоджується президією.

До підготовки порядку денного пленарних засідань залучалися працівники виконавчого апарату, депутати, фахівці та спеціалісти управлінь, відділів райдержадміністрації.

Всі депутати мають можливість завчасно отримати необхідні матеріали в повному обсязі, що забезпечує прозорість дій ради. Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень заздалегідь розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради та попередньо вивчаються і обговорюються на засіданнях постійних комісій. На веб-сайті районної ради розміщуються рішення сесій районної ради, результати поіменного голосування.

Одним із головних завдань голови районної ради є забезпечення підготовки сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень до їх виконавців, організація контролю за їх виконанням.

Всього у звітному періоді проведено 7 пленарних засідань (з них 2 позачергових) районної ради, на яких прийнято 90 рішень, у тому числі щодо:

соціального та економічного розвитку Бердичівського району на 2021 рік;

затвердження та внесення змін до районного бюджету;

управління майном комунальної власності;

виконання райдержадміністрацією делегованих повноважень;

реорганізації рад ліквідованих районів.

Щодо останнього –  про реорганізацію районних рад, то варто зазначити, що це питання було одним із найскладніших за минулий рік. Оскільки процедура для новоутворених рад абсолютно нова і вимагала дотримання чіткого порядку за яким припиняють повноваження районних рад, а також припиняються районні ради як юридичні особи у зв’язку зі змінами в адміністративно – територіальному устрої України. Відповідно апаратом районної ради та комісіями з реорганізації проведено інвентаризацію активів та зобов’язань районних рад ліквідованих районів, інвентаризацію та передачу документації реорганізованих районів, відповідно до встановленого законом порядку здійснено державну реєстрацію припинення відповідних юридичних осіб та здійснено  державну реєстрацію змін до відомостей про Бердичівську районну раду Житомирської області.

У звітному періоді на пленарних засіданнях районної ради затверджено 8 нових районних програм, внесено зміни до 1 програми та 2 програмних положень, утворено три робочі групи – з земельних питань, з питань вивчення можливого прийняття на баланс територіальних громад Бердичівського району газотранспортних мереж, розташованих на їх території та робочої групи щодо вивчення екологічного становища та екологічної безпеки територій району. Відповідно до клопотання районної ради до Державної екологічної інспекції Поліського  округу  трьох членів робочої групи з питань екології призначено громадськими інспекторами з охорони довкілля.  Упродовж 2021 року депутатами районної ради  направлено 11 звернень до органів виконавчої та законодавчої влади різних рівнів, зокрема до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ, Національної комісії по здійсненню державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Житомирської обласної державної адміністрації. Вони відображали позицію найвищого представницького органу району з окремих суспільно значимих для наших громадян питань.   На сесіях заслуховувалась інформації Бердичівської міжрайонної прокуратури Житомирської  області та Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області про стан законності, боротьби із злочинністю та результати діяльності на відповідній території.

Важливою складовою роботи районної  ради є діяльність її 5–ти постійних комісій. Робота комісій  спрямовувалась на вивчення, попередній розгляд і підготовку питань, що належали до компетенції кожної з них, після чого проєкти рішень вносились на розгляд пленарних засідань ради. Усього в звітному періоді постійні комісії районної ради провели 22 засідання, на яких розглянуто 103 питання, з них  90 сесійних. При підготовці та обговоренні питань порядку денного пленарних засідань сесій депутатами районної ради на засіданнях постійних комісій висловлювались конструктивні зауваження та пропозиції, які були опрацьовані виконавчим апаратом районної ради. Кожне з них знайшло своє втілення в запропонованих на сесію проєктах рішень, або по них готувалися доручення голови районної ради щодо надання інформації чи вжиття заходів на адресу керівників організацій та установ, посадових осіб.

Постійні комісії практично стали в деякій мірі школою навчання депутатів. Саме в комісіях розглядалися різноманітні і актуальні питання життєдіяльності району, в них народжувались пропозиції і нові ідеї, вивчався стан справ в різних галузях економіки і соціальній сфері, вносились рекомендації з усіх напрямків діяльності ради, відпрацьовувались проєкти рішень.

У грудні 2020 року утворено дорадчий орган  – президію районної ради, в склад якої, станом на звітну дату, увійшли голова районної ради та його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, всього 12 чоловік. На звітний період  було проведено 6 засідань, на яких були узгоджені переліки питань та проєкти рішень, які виносились на сесії районної ради. Дякую членам президії за відвідування засідань та активну роботу.

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради здійснює її виконавчий апарат, до складу якого входить 5 посадових осіб.  Всі вони мають вищу освіту, в повному обсязі забезпечують організаційну підготовку сесій, президії, постійних комісій, нарад, інших заходів, беруть активну участь у опрацюванні різноманітних законопроектів, розробці програм та інших нормативних документів, забезпечують систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради.

Важливою функцією виконавчого апарату районної ради є правове забезпечення діяльності ради та депутатів, як це передбачено статтею 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У звітному періоді з усієї загальної кількості прийнятих радою рішень, розпоряджень виданих головою районної ради та заступником голови ради (який виконує обов’язки голови ради у разі його відсутності) в судовому порядку було подано лише один позов  щодо оскарження рішення районної ради по комунальному майну. Судом прийнято рішення на користь Бердичівської районної ради, провадження в адміністративній справі – закрито.

Впродовж  звітного періоду апаратом районної ради своєчасно здійснювався прийом, реєстрація, облік документів та контроль за якістю і правильністю їх підготовки та оформлення. Регулярно забезпечувався оперативно-технічний контроль за строками виконання документів. З дотриманням  термінів, передбачених Регламентом районної ради,  оформлялись протоколи пленарних засідань, засідань президії районної ради та протоколи засідань постійних комісій. Вчасно здійснювалась реєстрація запитів на інформацію та надавались відповіді   згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».  Проводились навчання депутатів ради.

Протягом звітного періоду більшість депутатів з усією відповідальністю ставилися до своїх депутатських обов’язків, регулярно відвідували засідання постійних комісій та пленарні засідання, брали активну участь в обговоренні, вивченні питань та підготовці проєктів рішень. Про небайдужість депутатів районної ради до вирішення питань громади району свідчить той факт, що у переважній більшості у роботі пленарних засідань брали участь близько 86 відсотків депутатського складу, а звернення, подані під час пленарних засідань, підтримувалися більшістю депутатів та направлялися за належністю.

На сьогоднішній день  в районній комунальній власності перебуває  3 об’єкти нерухомого майна, які  знаходяться на правах господарського відання в РМ КРЕП Бердичівської районної ради та перебувають на його балансі.

Затверджено Перелік першого та другого типів майна.   На даний час районна рада передала територіальним громадам всі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Хоча, на моє переконання, такі об’єкти, як районні лікарні, Будинки творчості, районні бібліотеки, архіви, дитячі табори відпочинку, тобто заклади та установи, які надавали свої послуги в межах усього  району, мали б залишатися в управлінні районних рад.  Проте маю зазначити, що не дивлячись на те, що спільні об’єкти комунальної власності передані на громади, районна рада системно моніторить стан справ медицини, освіти, культури та інших структур  соціальної сфери з метою надання підтримки. Так за звітній період з питань медицини районною радою проводилися спільні засідання з головами територіальних громад та керівниками вторинної ланки медицини району, як голова районної ради   я неодноразово брав участь у спільних засіданнях з районною державною адміністрацією, виїжджав до центральних лікарень району з метою вивчення рівня підготовки та забезпечення лікарень та центрів ПМСД  до протидії поширення коронавірусу COVID-19,   вирішення питань утримання закладів охорони здоров’я району. Районною радою прийнято окремі рішення, щодо перерозподілу коштів на Бердичівську районну лікарню для придбання медичного  обладнання,  Андрушівську міську лікарню на забезпечення деяких заходів спрямованих на запобігання виникнення та поширення  гострої респіраторної хвороби COVID-19,  виділення коштів на проведення поточного  ремонту  районної лікарні та на проведення протиепідемічних  заходів  Центру ПМСД  Ружинської селищної  ради.

  Керуючись статтею 22 Закону України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», статтями 55, 56 3акону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення, мною, як головою районної ради та заступником голови здійснюється особистий прийом громадян та робота з їх письмовими та усними пропозиціями, заявами і скаргами. В районній раді створено належні умови для реалізації права громадян на письмові та усні звернення, налагоджено системну роботу в цьому напрямку. У звітному періоді (станом на 15.12.2021) у районну раду надійшло 32 усних та 10 письмових звернень, реєстрацію їх здійснював виконавчий апарат районної ради. 11 звернень вирішено позитивно, на 31 дано роз’яснення щодо шляхів вирішення піднятих питань. Всі звернення, розглянуті згідно вимог чинного законодавства та вжито заходів щодо вирішення питань з якими звернулись  громадяни. Порушень термінів розгляду заяв не було.  Крім того, систематично здійснювались  виїзди голови районної ради та заступника голови на сесії територіальних громад району, де на місці відбувалися зустрічі з  місцевими жителями, що значно зменшило надходження письмових заяв до районної ради.

Маю зазначити, що саме на звернення ветеранів футболу Бердичева та Бердичівського району, районною радою організовано та проведено  районний турнір по футболу серед ветеранів на приз Сергія Горячого. Приємно відмітити той факт, що одним із спонсорів турніру був депутат нашої ради Віталій Верещак.

З метою вирішення спільних інтересів громад району та  підтримки ініціатив територіальних громад, районною радою проводилися засідання за участі представників  та голів громад району. Для надання належної підтримки громадам, які тільки почали працювати в нових умовах  та конструктивної співпраці з усіма громадами району я, як голова районної ради, неодноразово приймав участь у семінарах, нарадах та зустрічах з представниками влади різних  рівнів. Зокрема, це  зустріч із заступником Міністра розвитку громад та територій В’ячеславом Негодою, онлайн засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, зустріч з Міністром  у справах ветеранів України Юлією Лапутіною, виїзне засідання у місті Новоград-Волинському, щодо актуальних питань розвитку сільських територій та ряду інших заходів, де піднімалися питання шляхів зміцнення фінансової спроможності громад та ефективності управління ресурсами, якісних публічних послуг для населення, Програм соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС , соціально незахищених категорій населення, підтримки ініціатив та проектів громад, змін до Конституції України та оптимізації  ЗУ Про місцеве самоврядування та ін..

Мною було ініційовано зустріч з народним депутатом України Богданом Кицаком, щодо обговорення питання капітального ремонту мосту по вулиці М.Ломоносова міста Андрушівка. Спільними зусиллями нам вдалося зрушити це питання з місця.  Наразі виготовляється проектно-кошторисна документація для здійснення зазначеного ремонту, вартість якого  65 млн.грн.

З метою впровадження на території району  державної молодіжної політики в Україні  районна рада, в рамках прийнятої Програми культурно-мистецьких заходів Бердичівського району та за спонсорської підтримки депутатів районної та Житомирської обласної рад, провела захід до Дня захисту дітей. В рамках заходу було відзначено 115 обдарованих дітей з 10 громад нашого району. На перспективу планується до розгляду депутатами проект про утворення молодіжного консультативно- дорадчого  органу –  Молодіжної ради при  Бердичівській районній раді.

Відповідно до прийнятих програм, з метою популяризації територій та досягнень громад Бердичівського району, Бердичівською районною радою спільно з Бердичівською районною державною адміністрацією проведено загально районний захід до 30-ї річниці Незалежності України. На заході були представлені виставки народних ремесел усіх громад району, висвітлено інформацію про кожну територію, як з точки зору досягнень, так і з точки зору туристської  привабливості громади, відзначено подарунками 90 кращих представників міських, селищних та сільських рад району.

З нагоди відзначення державних та професійних свят до районної ради надходили документи щодо відзначення жителів району  Почесною грамотою Бердичівської районної ради, оголошення Подяки голови Бердичівської районної ради.  У звітному періоді( станом на 15.12.2021) було підготовлено 11  відповідних розпоряджень та  вручено 36 Почесних грамот,  оголошено – 18 Подяк жителям району. Присвоєно звання «Почесний громадянин Бердичівського району» жителю міста Бердичева Олександру Володимировичу Коляді – відомому композитору, співаку, баяністу Бердичівщини та тридцяти чотирьом  героям  району, які віддали своє життя, захищаючи  незалежність та суверенітет нашої держави, посмертно. Посвідчення та відповідні атрибути було вручено родинам загиблих героїв на урочистостях до Дня захисника України. Дякую усім депутатам районної ради , котрі взяли участь у заході та підтримали родини загиблих. На завершальному етапі сьогодні знаходиться робота по виготовленню пам’ятного стенду Почесних громадян новоутвореного району.

Підсумовуючи, маю зазначити – реформа децентралізації, беззаперечно, є однією із найуспішніших реформ нашої держави. Проте, існує ряд проблемних питань, які існують на сьогоднішній день. Зокрема йдеться про критичну ситуацію, що склалася на районному рівні самоврядування в контексті децентралізації через штучне відсторонення районних рад від їхніх повноважень, що сприяє зниженню якості та доступності надання публічних послуг громадянам. Сьогодні, нажаль,  відбувається нехтування дорожньою картою децентралізації, та Європейською хартією місцевого самоврядування, що може призвести до зниження рівня місцевої демократії і централізації влади. Як голова районної ради, я системно співпрацюю з Українською Асоціацією районних та обласних рад, неодноразово приймав  участь у нарадах  та конференціях та вносив на їх розгляд питання щодо змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування. Мною також організовано та проведено зустріч із головами районних рад та представниками апаратів районних рад  Житомирської області з питань роботи районних рад  та  підписано Звернення до Президента України,  в якому  йдеться про утворення органів місцевого самоврядування з  їхніми виконавчими органами з належними повноваженнями та відповідним ресурсним забезпеченням на усіх трьох рівнях адміністративнотериторіального  устрою (базовий-субрегіональний-регіональний).  Також у Зверненні зазначається про приведення у відповідність, після внесення змін до Конституції України, законодавства –  підготовка нової редакції Закону Про місцеве самоврядування. Я і надалі працюватиму  в цьому напрямку, адже узгодженість повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади й між радами об’єднаних територіальних громад та районними державними адміністраціями й районними радами – запорука успішного розвитку наших територій.

Основною метою цього звіту було проаналізувати діяльність ради за звітний період та разом   визначитись щодо основних напрямків та пріоритетів  в нашій подальшій роботі, адже у різних сферах  соціально – економічного розвитку району ще залишаються проблеми, які  потребують особливої уваги всіх  владних структур, в тому числі й  депутатів  районної ради. На мою думку, необхідно прикласти максимум зусиль, щоб першочергово вирішувались такі питання як:

– ефективного управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району;

– продовження впровадження реформи  децентралізації на території району;

– знаходження шляхів та ресурсів щодо збільшення власних  надходжень до районного бюджету з метою зміцнення його фінансової спроможності;

–  забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в районі;

– створення сприятливих умов для  розвитку малого і середнього бізнесу;

– приділення уваги розвитку фермерства та  сільського господарства.

На завершення висловлюю вдячність тим депутатам районної ради, які плідно працювали в постійних комісіях, у депутатських фракціях, які за звітний період розглянули велику кількість питань та прийняли виважені рішення, жителям району, які з розумінням ставляться до проблем, підтримують всі наші добрі починання, допомагають в роботі владним структурам задля досягнення єдиної мети.