№163 Про районний бюджет Бердичівського району на 2024 рік

  • Домівка
  • №163 Про районний бюджет Бердичівського району на 2024 рік

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

Шістнадцята сесія                                                                                   VIIІ скликання

від 24.11.2023 року № 163

Про районний бюджет

Бердичівського району

на 2024 рік

(0630320000)

код бюджету

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2024 рік:

1) Доходи районного бюджету у сумі 1 454 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 1 454 400 гривень, згідно з додатком 1.

2) Видатки районного бюджету в сумі 1 454 400 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 1 454 400 гривень, згідно з додатком 2.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі                  100 гривень, що становить 0,01 відсоток видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету на 2024 рік в розрізі відповідального виконавця за бюджетною програмою, згідно з додатком 2.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3.

4. Надати право Бердичівській районній військовій (державній) адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням Бердичівською районною радою.

5. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету                               на 2024 рік належать доходи, визначені, статтею 64-1 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені, статтею 97 Бюджетного кодексу України.

6. Визначити на 2024 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

7. Головному розпоряднику бюджетних коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорт бюджетної програми протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетної програми, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетною програмою, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;

оприлюднення паспорта бюджетної програми у триденний строк з дня затвердження такого документа;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

8. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року.

9. Додатки 1-3 до рішення є його невід’ємною частиною.

10. Бердичівській районній раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше, ніж через 10 днів з дня його прийняття в міськрайонній газеті                                «Земля Бердичівська».

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Бердичівської районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова ради                                                                             Олександр БАЛЯНОВ