№19 Про реорганізацію районних рад

  • Домівка
  • №19 Про реорганізацію районних рад

trizyb1

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Друга сесія                                                                          VIIІ скликання

від 17.12.2020 року №19

Про реорганізацію районних рад

 

Керуючись статтями 43, 59, пунктом 62 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 17.11.2020р. № 1009-ІХ, статтями 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, статтями 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», статтею 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», частиною 4 статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419, Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879, Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі набуття повноважень Бердичівською районною радою восьмого скликання 26.11.2020р. (протокол № 1 першого засідання першої сесії), районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Почати процедуру реорганізації юридичних осіб – Андрушівська

районна рада Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13576992), Ружинська районна рада Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13577178) шляхом приєднання до юридичної особи – Бердичівської районної ради Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13577014), розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району: 13300, м. Бердичів, пл..Соборна, 23.

2. Бердичівська районна рада Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13577014), яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного Бердичівського району, є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Андрушівської районної ради Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13576992), Ружинської районної ради Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13577178), за законом.

3. Утворити комісію з реорганізації Андрушівської районної ради

Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13576992) шляхом приєднання до юридичної особи Бердичівської районної ради Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13577014) (далі – Комісія з реорганізації) у складі згідно з додатком 1.

4.Утворити комісію з реорганізації Ружинської районної ради Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13577178) шляхом приєднання до юридичної особи Бердичівської районної ради Житомирської області(код за ЄДРПОУ 13577014) (далі – Комісія з реорганізації) у складі згідно з додатком 2.

5. Уповноважити відповідні Комісії з реорганізації, утворені відповідно до пунктів 3,4 цього рішення, забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань Андрушівської районної ради Житомирської області, Ружинської районної ради Житомирської області, перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб районних рад.

6. Затвердити План заходів з реорганізації Андрушівської районної ради Житомирської області, Ружинської районної ради Житомирської області (додаток 3).

7. Комісіям з реорганізації, утвореним відповідно до пунктів 3, 4 цього рішення, забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Андрушівської районної ради Житомирської області, Ружинської районної ради Житомирської області станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством.

8. Затвердити форму передавального акту (додаток 4).

9. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності районних рад, які реорганізується шляхом приєднання до Бердичівської районної ради Житомирської області (додаток 5).

10. Комісіям з реорганізації, утворених відповідно до пунктів 3, 4 цього рішення, використовувати затверджені форми у своїй роботі.

11. Відповідальним за приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Андрушівської районної ради Житомирської області, Ружинської районної ради Житомирської області визначити виконавчий апарат Бердичівської районної ради.

12. Головному бухгалтеру виконавчого апарату Бердичівської районної ради забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування активів та зобов’язань Андрушівської районної ради Житомирської області, Ружинської районної ради Житомирської області згідно з передавальними актами.

13. Голові Комісій з реорганізації, утвореним відповідно до пунктів 3,4 цього рішення, забезпечити у встановленому законом порядку:

– закриття рахунків Андрушівської районної ради Житомирської області, Ружинської районної ради Житомирської області в органах Казначейства та подання фінансової звітності цих районних рад за 2020 рік та за відповідний період 2021 року;

– державну реєстрацію припинення Андрушівської районної ради

Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13576992), Ружинської районної ради Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13577178),

– державну реєстрацію змін до відомостей про Бердичівську районну раду Житомирської області (код за ЄДРПОУ 13577014).

14. Комісіям з реорганізації, утвореним відповідно до пунктів 3, 4 цього рішення, забезпечити у встановленому законодавством порядку знищення печаток та штампів Андрушівської районної ради Житомирської області, Ружинської районної ради Житомирської області, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цих юридичних осіб.

Голова районної ради                                            Олександр БАЛЯНОВ