№103 Про Програму надання матеріально-технічної допомоги 139 окремому батальйону територіальної оборони і військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних сил України на 2022-2023 роки

 • Домівка
 • №103 Про Програму надання матеріально-технічної допомоги 139 окремому батальйону територіальної оборони і військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних сил України на 2022-2023 роки

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Дев’ята  сесія                                                                                     VIІI скликання

від 24.02.2022 року  №103

Про Програму надання матеріально-технічної
допомоги 139 окремому батальйону територіальної
оборони і військовим частинам Сил територіальної
оборони Збройних сил України на 2022-2023 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи національного спротиву», Наказ Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 04.01.2022 №1 «Про затвердження Доктрини територіальної оборони», розглянувши подання Бердичівської районної державної адміністрації від 16.02.2022 №  01-10/217 , враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму надання матеріально-технічної допомоги 139 окремому батальйону територіальної оборони і військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних сил України на 2022-2023 роки (далі – Програма) згідно з додатком 1.

2.Затвердити Порядок використання коштів райнного бюджету, передбачених на виконання заходів Програми, згідно з додатком 3.Головним розпорядником коштів, передбачених на виконання заходів Програми, та відповідальним її виконавцем визначити відділ фінансів районної державної адміністрації.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова районної ради                                                  Олександр БАЛЯНОВ

 

 

Додаток 1

до рішення районної ради

від 24.02.2022 року

№ 103

 

П Р О Г Р А М А

надання матеріально-технічної допомоги 139 окремому батальйону територіальної оборони і військовим частинам Сил територіальної оборони Збройних сил України на 2022-2023 роки (далі – Програма)

 

1.Загальна характеристика Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми Бердичівська районна державна адміністрація Житомирської області
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади, що є підставою для розроблення Програми Указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016, Закон України «Про основи національного спротиву», Наказ Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України від 04.01.2022 №1 «Про затвердження Доктрини територіальної оборони»
3 Розробник  Програми Відділ  цивільного захисту районної державної адміністрації
4. Відповідальний виконавець Програми Відділ  фінансів районної державної адміністрації
5. Учасники Програми 139 окремий батальйон територіальної оборони, 115 окрема бригада територіальної оборони,  Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи обласної державної адміністрації
6. Терміни реалізації Програми 2022-2023 роки
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (усього) 2022 – у межах фінансового ресурсу

2023 – у межах фінансового ресурсу

7.1 у тому числі бюджетних коштів 2022 – у межах фінансового ресурсу

2023 – у межах фінансового ресурсу

7.2 з них: коштів районного бюджету 2022 – у межах фінансового ресурсу

2023 – у межах фінансового ресурсу

8. Основні джерела фінансування Програми Районний  бюджет

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням, незаконно створеними озброєними формуваннями проросійського спрямування, будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території АРК, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України, дій диверсійно-розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об’єктів забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового управління, в державі виникла нагальна потреба в створенні військових частин (підрозділів) територіальної оборони на території району та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення району, боротьби із диверсійними розвідувальними групами та незаконно озброєними формуваннями, а також для підтримання безпеки та правопорядку в районі.

З урахуванням зазначеного вище, необхідно завчасно, у мирний час, створити сприятливі умови для вжиття відповідних додаткових заходів щодо:

формування у мирний час та розгортання в особливий період  військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил України;

організації та підтримання у постійній готовності системи управління територіальною обороною в районі;

взаємодії обласної та районної державної адміністрації, правоохоронних органів і органів військового управління при підготовці до виконання та при виконанні завдань територіальної оборони;

військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, прищеплення почуття особистої відповідальності за захист Батьківщини, міста, селища, своєї родини;

забезпечення мобілізації людських та транспортних ресурсів;

Зазначені вище завдання передбачаються у заходах Програми і мають бути поставлені в авангарді організаційної роботи районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, домінувати у навчально-виховному процесі навчальних закладів, на підприємствах району та з усіма категоріями громадян.

Опис предметів та послуг, викладений у Програмі, базується на Єдиному закупівельному словнику Національного класифікатора України, затвердженому наказом Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 №1749.

 

 1. Визначення мети Програми

Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з районного бюджету для покращення матеріально-технічного забезпечення потреб 139 окремого батальйону територіальної оборони, підготовки особового складу батальйону до виконання заходів із територіальної оборони району,  для організації проведення тренувань, навчань, зборів із особовим складом та для забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем, пов’язаних із покращенням матеріально-технічного забезпечення потреб 139 окремого батальйону до виконання заходів із територіальної оборони, організацією проведення тренувань, навчань, зборів із особовим складом батальйону та із забезпеченням мобілізації людських та транспортних ресурсів.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2022-2023 роки – в межах фінансового ресурсу, які передбачаються щороку за рахунок коштів районного бюджету виходячи з його реальних можливостей.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2022-2023 років.

 

 1. Перелік завдань (напрямів), заходів Програми та результативні показники

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів для покращення матеріально-технічного забезпечення 139 окремого батальйону територіальної оборони, підготовки особового складу батальйону до виконання заходів із територіальної оборони району,  для організації проведення тренувань, навчань, зборів із особовим складом територіальної оборони та для забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів. Реалізація заходів Програми дасть змогу забезпечити особовий склад 139 окремого батальйону територіальної оборони необхідним майном, спорядженням та іншими засобами згідно з потребами, організацію їх розміщення, харчування та підготовки.

Напрями діяльності та заходи Програми

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: Очікуваний результат
2022 рік 2023 рік
1 2 3 4 5 7 8 9
1. Формування та забезпечення функціонування особового складу 139 окремого батальйону територіальної оборони
1.1. Створення бази мобілізаційного розгортання для проведення відмобілізування частини (підрозділів) територіальної оборони.

Обладнання кімнат зберігання зброї та боєприпасів.

Облаштування робочих місць структурних підрозділів штабу територіальної оборони  на основному пункті управління, приміщень їдальні, казарми для особового складу  військової частини (підрозділів) територіальної оборони.

139 окремий батальйон територіальної оборони Кошти районного бюджету У межах фінансового ресурсу Придбання:

–  меблів (у тому числі офісних), меблево-декоративних   виробів, побутової техніки,  засобів для чищення;

– офісної та комп’ютерної техніки, устаткування та приладдя, в тому числі канцелярського, навчального приладдя;

– електротехнічного, освітлювального   устаткування, апаратури, обладнання та матеріалів;

– речового майна, шкіряних та текстильних, пластмасових та гумових матеріалів;

– оборонного, охоронного та протипожежного обладнання;

– продуктів харчування, бутильованої води, кухонного приладдя та супутніх товарів господарського призначення;

– промислової техніки;

– нафтопродуктів, палива;

– медичного обладнання, фармацевтичної

продукції та засобів  особистої гігієни;

– друкованої та супутньої продукції;

– хімічної продукції;

– лабораторного, оптичного та високоточного обладнання;

– радіо – телевізійної, комунікаційної, телекомунікаційної та супутньої апаратури й обладнання;

– конструкцій та конструкційних матеріалів, допоміжної будівельної продукції (крім електроапаратури);

– пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем;

– послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуг мережі  Інтернет і послуг з підтримки;

– послуг із  будівельних робіт, з ремонту і технічного обслуговування транспортного обладнання, транспортних послуг, готельних послуг, послуг з приготування їжі та роздрібної торгівлі.

1.2. Забезпечення особового складу військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил України речовим майном, продовольством та транспортним перевезенням, індивідуальними засобами захисту, зв’язку та спорядженням у пункті постійної дислокації  та під час проведення занять та навчань.

Облаштування навчальних об’єктів для проведення занять та навчань з особовим складом територіальної оборони, обладнання інформаційно-довідкового та роз’яснювального пункту

139 окремий батальйон територіальної оборони Кошти районного бюджету У межах фінансового ресурсу Придбання:

– меблів (у тому числі офісних), меблево-декоративних   виробів, побутової техніки,  засобів для чищення;

– офісної та комп’ютерної техніки, устаткування та приладдя, в тому числі канцелярського, навчального приладдя;

– електротехнічного, освітлювального   устаткування, апаратури, обладнання та матеріалів, бензоагрегатів, бензопил у тому числі;

– речового майна, у тому числі тактичних рюкзаків, налокітників, наколінників,

тактичних окулярів, каріматів, польових ліжок, пічок-буржуйок;

– шкіряних та текстильних, пластмасових та гумових матеріалів;

– оборонного, охоронного та протипожежного обладнання, в тому числі макетів масогабаритних (АК-74, ПМ, РПГ-7, постріли РПГ, кулемет РПК-74, кулемет ПКМ, СВД, СК «Максим», гранати Ф1, гранати РГД-5; навчальні набої до АК-74, ПМ, ПКМ; комплект ММГ протипіхотних та протитанкових мін; навчально-імітаційні гранати Ф1), воєнно-тактичної спортивної  гри «Лазертаг», петард типу К-0204 1150;

– продуктів харчування, бутильованої води, кухонного приладдя та супутніх товарів господарського призначення;

промислової техніки;

– нафтопродуктів, палива, хімічної продукції;

– медичного обладнання, фармацевтичної продукції та засобів  особистої гігієни;

– друкованої та супутньої продукції;

– хімічної продукції;

– лабораторного, оптичного та високоточного обладнання;

– радіо – телевізійної, комунікаційної, телекомунікаційної та супутньої апаратури й обладнання;

– конструкцій та конструкційних матеріалів, допоміжної будівельної продукції (крім електроапаратури);

– пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем;

– послуг у сфері інформаційних технологій

консультування, розробки програмного забезпечення, послуг мережі  Інтернет і послуг з підтримки;

– послуг із  будівельних робіт, з ремонту і технічного обслуговування транспортного обладнання, транспортних послуг, готельних послуг, послуг з приготування їжі та роздрібної торгівлі

1.3. Створення не знижувального запасу пально-мастильних матеріалів, придбання запасних частин для ремонту техніки з метою  забезпечення функціонування особового складу військової частини   територіальної оборони Збройних сил України, в разі проведення відмобілізування 139 окремий батальйон територіальної оборони Кошти районного бюджету У межах фінансового ресурсу Придбання нафтопродуктів, палива, хімічної продукції, електроенергії та інших джерел енергії, електротехнічного устаткування, транспортного обладнання та допоміжного приладдя до нього, послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортного обладнання
УСЬОГО: У межах фінансового ресурсу

 

 

 

 1. Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми
Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2022 рік

(тис. гривень)

2023 рік

(тис. гривень)

1 3 4
Орієнтовний обсяг ресурсів, усього: У межах фінансового ресурсу У межах фінансового ресурсу
у тому числі районний бюджет: У межах фінансового ресурсу У межах фінансового ресурсу

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ цивільного захисту районної державної адміністрації та 139 окремий батальйон територіальної оборони, контроль за цільовим та ефективним використанням коштів – відділ фінансів районної державної адміністрації та профільна постійна комісія районної ради.

Учасники Програми, раз у рік, до 01 лютого інформують районну раду про хід її виконання.

 

 

Заступник голови районної  ради                                         Володимир ДІХТЯР

 

 

Додаток 2

до рішення районної ради  від  24.02.2022 року                  № 103

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету, передбачених

на виконання заходів Програми (далі – Порядок)

 

 

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів районного бюджету, передбачених для фінансування заходів Програми, і застосовується протягом усього періоду дії Програми.
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ фінансів районної державної адміністрації.
 3. Кошти районного бюджету спрямовуються на реалізацію заходів Програми, а саме: на матеріально-технічне забезпечення (придбання меблів (у тому числі офісних), меблево-декоративних виробів, побутової техніки, засобів для чищення; офісної та комп’ютерної техніки, устаткування та приладдя, у тому числі канцелярського, навчального приладдя; електротехнічного, освітлювального устаткування, апаратури, обладнання та матеріалів, у тому числі бензоагрегатів, бензопил; речового майна, в тому числі тактичних рюкзаків, налокітників, наколінників, тактичних окулярів, каріматів, польових ліжок, пічок-буржуйок; шкіряних та текстильних, пластмасових та гумових матеріалів; оборонного, охоронного та протипожежного обладнання, в тому числі макетів масогабаритних (АК-74, ПМ, РПГ-7, постріли РПГ, кулемет РПК-74, кулемет ПКМ, СВД, СК «Максим», гранати Ф1, гранати РГД-5; навчальні набої до АК-74, ПМ, ПКМ; комплект ММГ протипіхотних та протитанкових мін; навчально-імітаційні гранати Ф1), воєнно-тактичної спортивної  гри «Лазертаг», петард типу К-0204 1150; продуктів харчування, бутильованої води, кухонного приладдя та супутніх товарів господарського призначення; промислової техніки; нафтопродуктів, палива, електроенергії та інших джерел енергії; медичного обладнання, фармацевтичної продукції та засобів особистої гігієни; друкованої та супутньої продукції; хімічної продукції; лабораторного, оптичного та високоточного обладнання; радіо -, телевізійної, комунікаційної, телекомунікаційної та супутньої апаратури й обладнання; конструкцій та конструкційних матеріалів, допоміжної будівельної продукції (крім електроапаратури); пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем; транспортного обладнання та допоміжного приладдя до нього; послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуг мережі  Інтернет і послуг з підтримки; послуг із  будівельних робіт, з ремонту і технічного обслуговування транспортного обладнання, транспортних, готельних послуг, послуг з приготування їжі та роздрібної торгівлі; архітектурних, будівельних, інженерних та інспекційних послуг).
 4. Одержувачами коштів, згідно з Програмою, є обласний бюджет та 139 окремий батальйон територіальної оборони.
 5. Використання коштів районного бюджету здійснюється головним розпорядником коштів у межах видатків, затверджених на реалізацію заходів Програми.
 6. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за №1569/21881, з урахуванням погодження постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності щодо закупівлі матеріально-технічних засобів.
 7. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів районного бюджету, що спрямовуються на реалізацію заходів Програми, покладається на Бердичівське управління Державної казначейської служби України Житомирської області (за згодою).

 

 

 

Заступник голови районної ради                                         Володимир ДІХТЯР