190 Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2024 рік

  • Домівка
  • 190 Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2024 рік

УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

Дев’ятнадцята сесія                                                                                         VIIІ скликання

від  11.06.2024  № 190
Про внесення змін до

районного бюджету

Бердичівського району

на 2024 рік

(0630320000)

код бюджету

 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 239 324 гривень залишків коштів  спеціального фонду  районного бюджету.

2. Унести зміни до рішення  районної ради  від 24.11.2023 № 163 «Про районний бюджет Бердичівського району на 2024 рік» зі змінами, а саме:

2.1 Підпункт 2) пункту 1 викласти у такій редакції: «2) Видатки районного бюджету в сумі 1 793 724 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 1 554 400 гривень, спеціального фонду районного бюджету –  239 324 гривень, згідно з  додатком 2.».

2.2. Доповнити пункт 1 підпунктом  4) такого змісту: «4)  Установити  дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі  239 324 гривень, джерелом покриття якого визначити використання залишку коштів спеціального фонду районного бюджету, який виник станом на 01.01.2024 року від надходжень до бюджету розвитку, згідно з додатком 4».

2.3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3, в тому числі субвенції з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, згідно з додатком 3.1».

2.4. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2024 рік належать доходи, визначені статтею 641 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.».

2.5. Пункти 6, 7  викласти у такій редакції:

«6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного  бюджету на 2024 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.».

«7. Затвердити на 2024 рік розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 239 324 гривень, згідно з додатком 5».

2.6 Пункти 6-11 рішення районної ради від 24.11.2023 № 163 «Про районний бюджет Бердичівського району на 2024 рік» вважати відповідно пунктами 8-13.

3. Додатки 2, 3 до рішення викласти у новій редакції та доповнити додатками 3.1, 4 та 5.

4. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття районною радою.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова районної ради                                                                            Олександр БАЛЯНОВ

Додаток

Додаток