” 105 Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2022 рік

  • Домівка
  • ” 105 Про внесення змін до районного бюджету Бердичівського району на 2022 рік

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Житомирської області

РІШЕННЯ

Дев’ята сесія                                                                                                      VIIІ скликання

від 24.02.2022 №  105

Про внесення змін до

районного бюджету

Бердичівського району

на 2022 рік

 

(06303200000)

код бюджету

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 1 477 000 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду  районного бюджету.

 

2. Внести зміни у рішення  районної ради  від 16.12.2021 №  93 «Про районний бюджет Бердичівського району на 2022 рік» та викласти його в новій редакції, а саме:

«1. Визначити на 2022 рік:

1) Доходи районного бюджету у сумі 1 307 900 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 1 307 900 гривень,  згідно з додатком 1.

2) Видатки районного бюджету в сумі  2 784 900  гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 2 584 900 гривень та                            видатки спеціального фонду – 200 000 гривень, згідно з додатком 2.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі                    200 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

4) Установити в цілому дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 277 000 гривень, з них:

– дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 477 000 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду районного бюджету, який виник станом на 01.01.2022 року;

– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 200 000 гривень, напрямом якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 4.

5) Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі                              200 000 гривень, джерелом покриття якого визначити: надходження із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 200 000 гривень, згідно з додатком 4.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2022 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,  згідно з додатком  2.

3. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих  бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням Бердичівською районною радою.

  4. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3.

  5. Затвердити на 2022 рік розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 200 000 гривень, згідно з додатком 5.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету  належать доходи,  визначені, статтею 64-1 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у спеціальному фонді районного бюджету на 2022 рік джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 та пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2022 році залишки коштів спеціального фонду районного бюджету, які виникли станом на 01.01.2022, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених   частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетної програми, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження такого документа;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

6) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба
із заробітної плати, усі кошти спрямовувати, насамперед, на обов’язкові виплати із заробітної плати;

 

8) видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі.

11. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється відповідно до порядків, що затверджені Бердичівською районною державною адміністрацією або Бердичівською районною радою.

12. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття районною радою.

14. Додаток 1-5 до рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності».

 

Голова районної ради                                                                            Олександр БАЛЯНОВ

Додаток

Додаток

Додаток